สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,746
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,849,930
 เปิดเว็บ 30/09/2557
 สินค้าทั้งหมด 199
  Catalogue
ราคาตั้ง YAZAKI
จำนวนผู้เข้าชม 3497 คน
 
สินค้า / Description หน่วย / Unit ยี่ห้อ / Brand ราคาตั้ง / Price ส่วนลด / Discount
VAF 2x1 ขด / Roll YAZAKI 830.00 สอบถามที่ร้าน
 VAF 2x1.5  ขด / Roll YAZAKI 1,200.00 สอบถามที่ร้าน
 VAF 2x2.5 ขด / Roll YAZAKI 1,935.00 สอบถามที่ร้าน
 VAF 2x4 ขด / Roll YAZAKI 2,295.00 สอบถามที่ร้าน
VAF 2x6 ขด / Roll YAZAKI 4,770.00 สอบถามที่ร้าน
VAF 2x10 ขด / Roll YAZAKI 7,710.00 สอบถามที่ร้าน
VAF 2x16 ขด / Roll YAZAKI 11,950.00 สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Description หน่วย / Unit ยี่ห้อ / Brand ราคาตั้ง/ Price ส่วนลด / Discount
 THW 1x1 ขด/ Roll YAZAKI 580.00 สอบถามที่ร้าน
 THW 1x1.5 ขด/ Roll YAZAKI 820.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x2.5 ขด/ Roll YAZAKI 1,210.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x4 ขด/ Roll YAZAKI 1,870.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x6 ขด/ Roll YAZAKI 3,000.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x10 ขด/ Roll YAZAKI 4,930.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x16 ขด/ Roll YAZAKI 7,650.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x25 ขด/ Roll YAZAKI 12,000.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x35 ขด/ Roll YAZAKI 17,050.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x50 ขด/ Roll YAZAKI 22,920.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x70 ขด/ Roll YAZAKI 32,770.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x95 ขด/ Roll YAZAKI 45,150.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x120 เมตร / Metre YAZAKI 572.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x150 เมตร / Metre YAZAKI 700.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x185 เมตร / Metre YAZAKI 879.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x240 เมตร / Metre YAZAKI 1,153.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x300 เมตร / Metre YAZAKI 1,445.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x400 เมตร / Metre YAZAKI 1,850.00 สอบถามที่ร้าน
THW 1x500 เมตร / Metre YAZAKI 2,395.00 สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Description หน่วย / Unit ยี่ห้อ / Brand ราคาตั้ง / Price ส่วนลด / Discount
VAF-GRD 2x1/1 ขด / Roll YAZAKI 2,340.00 สอบถามที่ร้าน
 VAF-GRD 2x1.5/1 ขด / Roll YAZAKI 3,050.00 สอบถามที่ร้าน
 VAF-GRD 2x2.5/1.5 ขด / Roll YAZAKI 4,200.00 สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x4/2.5 ขด / Roll YAZAKI 6,230.00 สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x6/4 ขด / Roll YAZAKI 10,090.00 สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x10/4 ขด / Roll YAZAKI 13,900.00 สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x16/6 ขด / Roll YAZAKI 20,900.00 สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x25/6 เมตร / Metre YAZAKI 312.00 สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x35/10 เมตร / Metre YAZAKI 447.00 สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Description หน่วย / Unit ยี่ห้อ / Brand ราคาตั้ง / Price ส่วนลด / Discount
VCT 2x0.5 ขด / Roll YAZAKI 1,970.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x0.75 ขด / Roll YAZAKI 2,230.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x1 ขด / Roll YAZAKI 2,610.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x1.5  ขด / Roll YAZAKI 3,460.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x2.5 ขด / Roll YAZAKI 5,570.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x4 ขด / Roll YAZAKI 7,950.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x6 ขด / Roll YAZAKI 11,290.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x10 ขด / Roll YAZAKI 19,530.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x16 เมตร / Metre YAZAKI 280.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x25 เมตร / Metre YAZAKI 441.50 สอบถามที่ร้าน
VCT 2x35 เมตร / Metre YAZAKI 585.10 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x0.5 ขด / Roll YAZAKI 2,290.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x0.75 ขด / Roll YAZAKI 2,790.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x1 ขด / Roll YAZAKI 3,540.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x1.5 ขด / Roll YAZAKI 4,390.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x2.5 ขด / Roll YAZAKI 7,940.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x4 ขด / Roll YAZAKI 10,040.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x6 ขด / Roll YAZAKI 14,690.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x10 ขด / Roll YAZAKI 25,630.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x16 เมตร / Metre YAZAKI 379.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x25 เมตร / Metre YAZAKI 571.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 3x35 เมตร / Metre YAZAKI 798.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x0.5 ขด / Roll YAZAKI 2,900.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x0.75 ขด / Roll YAZAKI 3,710.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x1 ขด / Roll YAZAKI 4,410.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x1.5 ขด / Roll YAZAKI 5,680.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x2.5 ขด / Roll YAZAKI 8,870.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x4 ขด / Roll YAZAKI 12,750.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x6 ขด / Roll YAZAKI 19,120.00 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x10 เมตร / Metre YAZAKI 335.50 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x16 เมตร / Metre YAZAKI 485.40 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x25 เมตร / Metre YAZAKI 731.40 สอบถามที่ร้าน
VCT 4x35 เมตร / Metre YAZAKI 1,018.00 สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Description หน่วย / Unit ยี่ห้อ / Brand ราคาตั้ง / Price ส่วนลด / Discount
NYY 1x1 ขด / Roll YAZAKI 2,250.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x1.5 ขด / Roll YAZAKI 2,500.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x2.5 ขด / Roll YAZAKI 2,920.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x4 ขด / Roll YAZAKI 3,940.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x6 ขด / Roll YAZAKI 5,880.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x10 ขด / Roll YAZAKI 7,050.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x16 ขด / Roll YAZAKI 9,880.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x25 ขด / Roll YAZAKI 14,460.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x35 ขด / Roll YAZAKI 19,600.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x50 ขด / Roll YAZAKI 25,970.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x70 เมตร / metre YAZAKI 352.80 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x95 เมตร / metre YAZAKI 474.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x120 เมตร / metre YAZAKI 608.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x150 เมตร / metre YAZAKI 746.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x185 เมตร / metre YAZAKI 928.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x240 เมตร / metre YAZAKI 1,209.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x300 เมตร / metre YAZAKI 1,507.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x400 เมตร / metre YAZAKI 1,928.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 1x500 เมตร / metre YAZAKI 2,527.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x1 ขด / Roll YAZAKI 4,340.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x1.5  ขด / Roll YAZAKI 4,810.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x2.5 ขด / Roll YAZAKI 5,760.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x4 ขด / Roll YAZAKI 8,150.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x6 ขด / Roll YAZAKI 11,290.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x10 ขด / Roll YAZAKI 15,980.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x16 ขด / Roll YAZAKI 22,620.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x25 เมตร / metre YAZAKI 332.60 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x35 เมตร / metre YAZAKI 441.10 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x50 เมตร / metre YAZAKI 630.30 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x70 เมตร / metre YAZAKI 891.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x95 เมตร / metre YAZAKI 1,200.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x120 เมตร / metre YAZAKI 1,490.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x150 เมตร / metre YAZAKI 1,830.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x185 เมตร / metre YAZAKI 2,288.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x240 เมตร / metre YAZAKI 2,992.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 2x300 เมตร / metre YAZAKI 3,724.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x1 ขด / Roll YAZAKI 4,895.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x1.5 ขด / Roll YAZAKI 5,490.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x2.5 ขด / Roll YAZAKI 6,740.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x4 ขด / Roll YAZAKI 9,695.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x6 ขด / Roll YAZAKI 14.000.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x10 ขด / Roll YAZAKI 20,500.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x16 เมตร / metre YAZAKI 301.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x25 เมตร / metre YAZAKI 460.10 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x35 เมตร / metre YAZAKI 622.30 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x50 เมตร / metre YAZAKI 874.70 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x70 เมตร / metre YAZAKI 1,183.70 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x95 เมตร / metre YAZAKI 1,656.90 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x120 เมตร / metre YAZAKI 2,092.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x150 เมตร / metre YAZAKI 2,546.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x185 เมตร / metre YAZAKI 3,170.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x240 เมตร / metre YAZAKI 4,145.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 3x300 เมตร / metre YAZAKI 5,136.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x1 ขด / Roll YAZAKI 5,570.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x1.5 ขด / Roll YAZAKI 6,330.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x2.5 ขด / Roll YAZAKI 7,880.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x4 ขด / Roll YAZAKI 11,660.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x6 ขด / Roll YAZAKI 17,050.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x10 เมตร / metre YAZAKI 260.20 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x16 เมตร / metre YAZAKI 392.30 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x25 เมตร / metre YAZAKI 590.40 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x35 เมตร / metre YAZAKI 859.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x50 เมตร / metre YAZAKI 1,115.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x70 เมตร / metre YAZAKI 1,550.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x95 เมตร / metre YAZAKI 2,155.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x120 เมตร / metre YAZAKI 2,726.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x150 เมตร / metre YAZAKI 3,338.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x185 เมตร / metre YAZAKI 4,189.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x240 เมตร / metre YAZAKI 5,519.00 สอบถามที่ร้าน
NYY 4x300 เมตร / metre YAZAKI 6,850.00 สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Description หน่วย / unit ยี่ห้อ / Brand ราคาตั้ง / Price ส่วนลด / Discount
VSF # 0.5 ขด / Roll YAZAKI 490.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 0.75 ขด / Roll YAZAKI 600.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 1 ขด / Roll YAZAKI 730.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 1.5 ขด / Roll YAZAKI 950.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 2.5 ขด / Roll YAZAKI 1,440.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 4 ขด / Roll YAZAKI 2,158.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 6 ขด / Roll YAZAKI 3,730.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 10 ขด / Roll YAZAKI 5,976.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 16 ขด / Roll YAZAKI 8,569.00 สอบถามที่ร้าน
VSF # 25 ขด / Roll YAZAKI 12,991.00 สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Description หน่วย / unit ยี่ห้อ / Brand ราคา / Price
VFF 2x0.5 ขด / Roll YAZAKI สอบถามที่ร้าน
 VFF 2x1 ขด / Roll YAZAKI สอบถามที่ร้าน
  VFF  2x1.5  ขด / Roll YAZAKI สอบถามที่ร้าน
  VFF  2x2.5 ขด / Roll YAZAKI สอบถามที่ร้าน
Catalogue
- โคมยี่ห้อ DC
- ผ้าเทป 3M
- แคตตาล็อก Ritto
- แคตตาล็อกโคมไฟห้อย SAL
- แคตตาล็อกโคมหัวเสา SAL
- แคตตาล็อกโคมตัวยู โคมรีเฟลกซ์ โคมโรงงาน โคมฝาชี โคมถนนหลอดแสงจันทร์ SAL
- แคตตาล็อกโคมดาวไลท์ โคมส่องภาพ SAL
- แคตตาล็อกโคมผนังภายในและภายนอก SAL
- แคตตาล็อกโคมไฟสนาม SAL
- แคตตาล็อกโคม 32W SAL
ดูทั้งหมด

Copyright by pjr-electric.com
Engine by MAKEWEBEASY